direct naar inhoud van Artikel 37 Waterstaat - Erosieremmende elementen
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0938.BP05000-VG01

Artikel 37 Waterstaat - Erosieremmende elementen

37.1 Bestemmingsomschrijving
37.1.1

De voor 'Waterstaat - Erosieremmende elementen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen(en), primair bestemd voor erosieremmende maatregelen, overeenkomstig de Keur van het waterschap.

37.1.2

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige dubbelbestemmingen, bestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende bepalingen, voor zover niet strijdig met dit artikel, van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 51.5.

37.2 Bouwregels
37.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waterstaat - Erosieremmende elementen' aangewezen gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen, ten dienste van de onderliggende bestemming worden opgericht.

37.3 Specifieke gebruiksregels

Op de gronden met de dubbelbestemming 'Waterstaat - Erosieremmende elementen' zijn de gebods- en verbodsbepalingen van de Keur van het waterschap van toepassing.